Website
Marketing, Branding

VIDOCO - Website | Digital Marketing | Branding

Giá trị cốt lõi

Chúng tôi xây dựng doanh nghiệp dựa trên nền tảng: Hợp tác - Tôn trọng - Hiệu quả

Sứ mệnh

Sứ mệnh: Tạo khách hàng cho khách hàng

Tầm nhìn

Trở thành công ty thiết kế webite uy tín nhất Việt Nam

Tác động xã hội

Cam kết 51% lợi nhuận phục vụ theo sứ mệnh doanh nghiệp xã hội

Giá trị cổ đông

Đảm bảo lợi ích cổ đông

Con người trọng tâm

Luôn tạo nền tảng để phát triển nhân sự

Chúng tôi đồng hành cùng doanh nghiệp của bạn

hinh vidoco

"Sứ mệnh của chúng tôi là Tạo Khách Hàng Cho Khách Hàng"

Lê Thúc Vinh CEO VIDOCO

Chúng tôi làm gì

Chúng tôi đang cung cấp các giải pháp

Sau mỗi chiến dịch dự án triển khai. Mục tiêu mà chúng tôi hướng tới cuối cùng là tạo khách hàng cho bạn

Thiết kế web 95%
Marketing Online 90%
Brading 85%

01.Lập kế hoạch

Sự chuẩn bị kế hoạch cho một dự án là việc quan trọng.

02.Xây dựng và và phát triển

Thực hiện triển khai kế hoạch một cách linh hoạt và nhạy bén.

03.Kiểm tra & phát hành

Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi phát hành.