Chúng tôi đồng hành cùng
doanh nghiệp của bạn

Giá trị cốt lõi

Chúng tôi xây dựng doanh nghiệp dựa trên nền tảng: Hợp tác - Tôn trọng - Hiệu quả

Sứ mệnh

Sứ mệnh: Tạo khách hàng cho khách hàng

Tầm nhìn

Trở thành công ty thiết kế webite uy tín nhất Việt Nam

Tác động xã hội

Cam kết 51% lợi nhuận phục vụ theo sứ mệnh doanh nghiệp xã hội

Giá trị cổ đông

Đảm bảo lợi ích cổ đông

Con người trọng tâm

Luôn tạo nền tảng để phát triển nhân sự

TEAM

Sự thành công của chúng tôi nhờ sự cống hiến của mọi người

Giải thưởng

Thể hiện sự cố gắng của toàn team

Image-HasTech

"Sứ mệnh của chúng tôi là Tạo Khách Hàng Cho Khách Hàng"

THÚC VINH CEO VIDOCO

"Cam kết 51% lợi nhuận phục vụ theo mục tiêu doanh nghiệp xã hội."

Thúc Vinh CEO VIDOCO
DỊCH VỤ

Chúng tôi cung cấp các giải pháp marketing cho bạn.

Cụ thể là cung cấp các dịch vụ marketing. Nhắm mục tiêu TẠO KHÁCH HÀNG CHO KHÁCH HÀNG

Thiết kế website
Digital Marketing
Branding

01. Lập kế hoạch

Sự chuẩn bị kế hoạch cho một dự án là việc quan trọng.

02.Xây dựng và và phát triển

Thực hiện triển khai kế hoạch một cách linh hoạt và nhạy bén.

03.Kiểm tra & phát hành

Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi phát hành.

dc
dd
vidoweb
vidoseo
OK